คลังเก็บป้ายกำกับ: ไขมันในเลือดสูงเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจไหม ?

ไขมันในเลือดสูงเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจไหม ?

ไขมันในเลือดสูงเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจไหม ?

โรคหัวใจเป็นโรคที่มีที่มีผู้ป่วยเกิดเพิ่มขึ้นในทุกๆปี และยังเป็นโรคที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆอีกด้วย มีทั้งออกมารณรงค์ สร้างแคปเปญ ก่อตั้งกลุ่ม เป็นต้น เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายที่เปิดจากโรคหัวใจนี้

หัวใจนั้นเป็นอวัยวะที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน ไม่มีเวลาพักผ่อนเหมือนอวัยวะในร่างกายส่วนอื่นๆ โดยหัวใจนั้นเป็นอวัยวะที่ทำงานหนัก เป็นอวัยวะที่คอยส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะหรือส่วนต่างๆในร่างกายอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ร่างกายนั้นได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่ตลอดสม่ำเสมอซึ้งถ้าหากว่าหลอดเลือดที่เชื่อมโยงกันอยู่นั้นมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีการอุตตันที่เส้นเลือดจนทำให้สูบฉีดเลือดไม่ทันหรือผิดปกติจะมีผลทำให้หัวใจของเรานั้นทำงานหนักกว่าเสี่ยงต่อการเกิดสภาวะหัวใจเฉียบพลันได้ โดยผู้ที่เป็นโรคหัวใจนั้นส่วนใหญ่จะไม่มีอาการอะไรที่สามารถบงบอกได้ว่าเป็นโรคหัวใจโดยโรคหัวใจนั้นมักเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือเฉียบพลันเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลย โดยโรคหัวใจหรือโรคที่เกี่ยวกับหัวใจนั้นแบ่งออกได้หลากหลายประเภทแต่โรคที่พบบ่อยที่สุดคือโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคลิ้นหัวใจรั่ว หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการ โดยปัยจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจนั้นได้แก่ กรรมพันธุ์ หากมีคนในครอบครัวของเรานั้นเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว ก็มีความเสี่ยงสูงที่เราจะเป็นโรคหัวใจเหมือนกัน เพศ จากสถิติพบว่า โรคหลอดเลือดหัวใจจะสามารถพบได้ในเพศผู้ หรือผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 50 ปี หรือหมดประจำเดือนแล้วมีความเสี่ยงโรคหัวใจมากเหมือนกัน

อายุ โดยอายุก็เป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดโรคหัวใจเหมือนกัน โดยผู้คนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปนั้น จะพบได้ว่าส่วนใหญ่เป็นโรคหัวใจ และด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตของคนทั่วไปในปัจจุบันนั้น ทำให้เรานั้นพบผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลงกว่าเดิมทุกวัน ในอนาคตอาจจะเป้นช่วยอายุ 30 ปี ที่คนส่วนใหญ่เป็นโรคหัวใจก็ได้