คลังเก็บป้ายกำกับ: โรคต่างๆ

โรคที่ไม่ควรมองข้ามเป็นโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตและไขมันพอกตับ

โรคต่างๆเราไม่ควรละเลย ยิ่งเป็นโรคที่เป็นอัตรายมากๆอย่างเช่นโรคไขมันพอกตับหรือโรคที่เกี่ยวกับความสดันโลหิตด้วยแล้วยิ่งไม่ควรมองข้ามเข้าไปใหญ่ เพราะมันสามารถฆ่าเราแบบเงียบๆโดยไม่มีการแจ้งเตือนใดๆเลย

โรคความดันโลหิตเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการอะไรให้เราทราบได้ล่วงหน้า หากเรามีการตรวจพบว่าเราเป็นโรคเหล่านี้แต่ก็อย่าได้ชะล่าใจเด็ดขาด เราควรไปพบแพทย์เป็นประจำละควรที่จะไม่ละเลยในการดูแลรักษาตัวเอง เพราะอย่างที่รู้กันดีว่าหากเป็นโรคนี้แล้วจะไม่มีอาการที่ร้ายแรงอะไร จึงทำให้เรามักมองข้ามและปล่อยปะละเลย อย่ากลัวสิ้นเปลืองในการที่จะเข้าพบแพทย์เพราะผลเสียที่เราปล่อยปะละเลยไม่รักษามันหนัก

สาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง

กรรมพันธุ์ ซึ่งหากมีใครที่เป็นโรคนี้มีอยู่ในครอบครัว เราก็อาจเสี่ยงเป็นโรคนี้ได้ เพราะเป็นตามสายเลือดที่ส่งทอดมาถึงกัน แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นทุกคน เพราะในครอบครัวนั้นอาจมีแค่บางคนที่สามารถเป็นได้ ซึ่งมันเป็นการเสี่ยงที่จะเป็นและไม่เป็นก็ได้เช่นกัน และเพราะเหตุนี้หากคนในครอบครัวหรือบรรพบุรุษของเรมีใครเป็นเราก็ควรป้องกันด้วยการไปพบแพทย์เพื่อป้องกันหรือตรวจหาเชื้อ เพื่อจะได้ดูแลเนิ่นๆ

สภาพแวดล้อม การเป็นโรคเหล่านี้สภาพแวดล้อมคือส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆไม่ใช่แค่โรคความดันโลหิตสูงเท่านั้น แต่ยังมีโรคต่างๆอีกเป็นพันๆโรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อมของเรา ดังนั้นเราควรดูแลด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน์ และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด โดยเฉพาะรสที่เค็มเกินไปหรือหวานเกินไป เราไม่ควรเครียด หรืองดการสูบบุหรี่ แน่นอนไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลล์ หากเลิกไม่ได้ก็ควรกินในบริมาณที่น้อยลง

เนื่องจากมีโรคความดันโลหิตสูงสามารถพบได้กับทุกคนแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีโรคความดันโลหิตต่ำ ซึ่งถ้าความดันที่ต่ำเราจะเรียกชื่อเขาว่าสภาวะความดันโลหิตต่ำ

สาเหตุที่จะเกิดสภาวะโลหิตต่ำได้นั้นก็ต่อเมื่อร่างกายของเรามีการขาดน้ำ อาทิเช่น เสียเลือดมาก สภาพแวดล้อมที่มีอากาศร้อนแบบจัดๆ ซึ่งความดัดโลหิตที่วัดค่าได้ 90/60 มม. ปรอท มันไม่ได้ศื่อว่าเราจะเป็นเสียทั้งหมด บางคนคิดว่าการที่เรามีอาการหน้ามืด เวียนศีรีษะบ่อยครั้ง นั้นคืออาการของความดัน ซึ่งสาเหตุหลักๆเกิดจากการที่เราไม่ออกกำลังกาย และหลักการที่บอกว่าเบียร์ช่วยแก้รักษาอาการได้นั้น ต้องบอกว่าผิดนะ ควรไปรักษาอาการเหล่านั้นกับแพทย์จะดีกว่า