คลังเก็บป้ายกำกับ: หวยออนไลน์บาทละ 1000

บริจาคเลือด

       หลายคนชื่นชอบการทำบุญเป็นชีวิตจิตใจ เหตุผลส่วนหนึ่งนั้นมาจากความสบายใจหลังจากที่ได้ทำแล้ว อีกเหตุผลหนึ่งก็คือการทำบุญในบางรูปแบบมันสามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นได้ด้วย

อย่างเช่นการบริจาคเลือดก็ถือเป็นการทำบุญในรูปแบบของการให้เพื่อนำไปช่วยเหลือคนที่ขาดเลือดหรือมีความต้องการเลือด อีกทั้งการทำบุญดีที่สุดนั่นก็คือการที่เราได้ช่วยเหลือชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นเอง 

        เลือด หรือโลหิตนั้น เป็นของเหลวที่มีสีแดง โดยเลือดจะไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ซึ่งหากคนเรามีการเสียเลือดไปในปริมาณที่มากก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ หรือถ้าไม่มีเลือดเข้าไปทดแทนเลือดที่เสียไปได้ทันเวลาก็จะทำให้เสียชีวิตได้เช่นกัน โดยหน้าที่ที่สำคัญของเลือดก็คือทำการนำส่งก๊าซออกซิเจน

จากที่บริเวณปอดไปส่งยังเซลล์ส่วนต่างๆที่อยู่ทั่วร่างกาย และทำการนำส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากในเซลล์เนื้อเยื่อมาส่งที่ยังบริเวณปอด เพื่อที่จะได้ทำการขับถ่ายออกจากร่างกายต่อไปและนอกจากนี้แล้วเลือดนั้นยังได้มีการทำหน้าที่นำส่งสารต่างๆ

อย่างเช่น นำส่งกรดอะมิโน นำส่งฮอร์โมน นำ วิตามินไปส่งยังเซลล์ต่างๆที่อยู่ทั่วในร่างกายด้วย อีกทั้งยังนำของเสียต่างๆจากเซลล์นั้นไปขับให้ออกไปจากร่างกายเช่น การนำส่งยูเรียให้ไปขับออกที่ไต เป็นต้น 

        เนื่องจากว่าเลือดนั้นเป็นสิ่งที่ร่างกายของคนเราไม่อาจที่จะสามารถสร้างขึ้นได้เองจากภายนอก ดังนั้นแล้วการที่จะให้ความช่วยเหลือผู้มีอาการบาดเจ็บที่มีการเสียเลือดไปในปริมาณที่มากให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้นั้นจึงมีเพียงวิธีการเดียวก็คือการใช้เลือดของคนอื่นนำมาถ่ายให้กับผู้บาดเจ็บซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่า “การให้เลือด” แต่เป็นเพราะว่ายังมีผู้คนอีกเป็นจำนวนหนึ่งที่มีการเข้าใจผิดอยู่

เกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคเลือด จึงส่งผลให้มีการเกิดความขาดแคลนเลือดในหลายๆสถานพยาบาลอยู่บ่อยๆจึงทำให้มีการเชิญชวนให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาแต่ละคนได้เข้ามาช่วยกันบริจาคเลือด โดยในปัจจุบันก็มีการเปิดรับบริจาคเลือดจากสภากาชาดไทย

และนอกจากนี้ทางสภากาชาดไทยเองก็ยังมีหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปเปิดบริการในการรับบริจาคเลือดจากผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ไม่สะดวก หรือสามารถที่จะเดินทางไปบริจาคเลือดได้เองที่สภากาชาดไทยได้อีกด้วย โดยบุคคลที่สามารถจะบริจาคเลือดได้นั้น

จะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ปกติดี และจะต้องมีอายุระหว่าง 18-60 ปี ซึ่งก่อนที่จะมีการบริจาคเลือดได้นั้นทางอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญ หรือพยาบาลจะทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นที่จำเป็นให้กับเราเช่น ทำการวัดอุณหภูมิของร่างกาย มีการวัดชีพจร วัดความดันโลหิต และวัดความเข้มข้นของเลือด แต่สำหรับคนที่มีโรคที่อาจถ่ายทอดไปยังคนไข้ได้ผ่านทางเลือดอย่าง คนที่เป็นโรคตับอักเสบหรือดีซ่านนั้น จะไม่สามารถทำการบริจาคเลือดได้

        เมื่อทราบอย่างนี้แล้วใครที่ไม่เคยได้ลองบริจาคเลือดก็ควรที่จะได้บริจาคดูสักครั้ง เพราะนอกจากจะเป็นการทำบุญที่ได้ความสบายใจแล้ว การบริจาคเลือดยังเป็นสิ่งที่ดีที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ถือเป็นการส่งต่อชีวิตและน้ำใจที่มากล้นเกินกว่าจะหาคำบรรยายถึงน้ำใจแห่งการให้เช่นนี้ได้

 

สนับสนุนโดย  หวยออนไลน์บาทละ 1000